Power (Güç) Analizi

Power analizi (güç analizi), istatistiksel bir deneyin veya araştırmanın, önceden belirlenmiş bir güç düzeyine sahip olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Güç, bir deneyin veya hipotezin doğru sonuçlarını elde etme olasılığını ifade eder. Power analizi, bir araştırmanın örneklem büyüklüğünün, etkili bir sonuç elde etme olasılığını ne kadar etkilediğini hesaplar.

Power analizi şunları içerir:

Etki Büyüklüğü (Effect Size): İlk olarak, araştırmanın veya deneyin hangi değişkenler üzerinde etkili olabileceğini belirlemek gerekir. Bu değişkenlere dayalı olarak etki büyüklüğü hesaplanır. Etki büyüklüğü, ölçülen değişkenler arasındaki farkın veya ilişkinin büyüklüğünü ifade eder.

Alfa Seviyesi (Alpha Level): Alfa seviyesi, istatistiksel anlamlılık düzeyini ifade eder. Genellikle 0.05 olarak belirlenir ve bu, sonuçların rastgele olmadığını göstermek için kabul edilen standart bir değerdir.

Beta (Hata Tip II Olasılığı): Beta, yanlış negatif sonuçların olasılığını ifade eder. Yani, gerçekte bir etki olduğunda bunun istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde tespit edilmeme olasılığını gösterir.

Güç (Power): Güç, bir araştırmanın veya deneyin, gerçekte var olan bir etkiyi (etki büyüklüğü) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde tespit etme olasılığını ifade eder. Genellikle %80 veya daha yüksek bir güç düzeyi hedeflenir.

Örneklem Büyüklüğü (Sample Size): Power analizi, istenilen güç düzeyine ulaşmak için gereken örneklem büyüklüğünü hesaplar. Etki büyüklüğü, alfa seviyesi ve beta düzeyi gibi faktörlere dayalı olarak uygun bir örneklem büyüklüğünü belirler.

Power analizi, araştırmacılara, örneklem büyüklüğünün ne kadar önemli olduğunu ve istatistiksel olarak güvenilir sonuçlar elde etmek için ne kadar büyük bir örneklem gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, araştırmacılar, belirli bir etki büyüklüğünü tespit etmek için hangi örneklem büyüklüğünün gerekli olduğunu belirleyebilirler. Bu, araştırmaların tasarımı ve veri analizi için önemli bir adımdır.

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle Sertifikalı Eğitim Programları SAYEM'de!

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle İhtiyacınız Olan Güncel İçerikler SAYEM'de!