Kurumsal

Pazarda ulusal sınırların aşıldığı günümüzde, uluslar ve kuruluşlar yoğun bir rekabet içindedir. Bugün kuruluşları rekabetçi ve kaliteli üretim/hizmet hedefine ulaştıracak en etkili yol ise birçok ülkede uygulanmakta olan Yönetim Sistemi Standartlarıdır. Artık işverenler, iş yapmanın ön şartı olarak, o personelin yetkinliğine kanıt olan yeterlilik belgesini talep etmektedir. Bu belgeler kişilere uluslararası pazarların kapılarını açarken, firmalara da kalitede süreklilik için verilen sözü temsil etmektedirler. Adaylara eşit şartlarda kaliteli aynı zamanda da hızlı hizmet sunumunu temel ilke edinmiş olan SUBÜ'nün bir birimi olan SAYEM, bunu gerçekleştirebilmek ve yetkinliğini belgelendirilmek üzere başvuran adaylarla paylaşabilmek amacıyla bu Belgelendirme El Kitabını hazırlamış ve yayınlamıştır.


SAYEM'in faaliyet alanı;

  • Örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek eğitim programları,
  • İlgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda belgelendirme,
  • TS EN ISO/IEC 17024 uluslararası standartta ve ulusal yeterliliklere uygun yönetmelikler doğrultusunda personel belgelendirme,
  • Danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları ile Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini sağlamaktır.

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle İhtiyacınız Olan Güncel İçerikler SAYEM'de!