Şirkete Ait Unsurlar Nelerdir?

Bir şirketin veya işletmenin sahip olduğu unsurlar, işletmenin sahipliği altında bulunan varlıkları, kaynakları ve organizasyonel bileşenleri ifade eder. Bu unsurlar, işletmenin faaliyetlerini yürütmesine ve amacını gerçekleştirmesine yardımcı olur. İşte bir şirkete ait temel unsurlar: 

 • Sermaye: Sermaye, işletmenin sahipleri veya yatırımcıları tarafından sağlanan finansal kaynakları ifade eder. Bu kaynaklar işletmenin kuruluşu, genişlemesi, işletilmesi ve yatırımları finanse etmek için kullanılır. Sermaye, hisse senetleri, özkaynaklar, borçlar veya diğer yatırım türleri şeklinde olabilir. 
 • Varlıklar: Varlıklar, işletmenin sahip olduğu maddi veya gayrimaddi varlıkları temsil eder. Bu, binalar, araçlar, makineler, envanter, patentler, ticari markalar, yazılım ve diğer intelektüel mülkiyetler gibi unsurları içerebilir. 
 • Personel: İşletmenin çalışanları, işleyişi ve hizmet sunumunu yöneten önemli bir unsurdur. Personel, yöneticiler, çalışanlar, uzmanlar ve danışmanlar gibi farklı pozisyonlarda bulunabilir. 
 • Ürün ve Hizmetler: İşletmenin sunulan ürünler veya hizmetler, işletmenin faaliyetlerinin temelini oluşturur. Ürünler veya hizmetler, müşterilere sunulur ve işletmenin gelir elde etmesini sağlar. 
 • Pazarlama ve Satış: İşletmenin ürünlerini veya hizmetlerini tanıtma, pazarlama ve satma süreçleri, işletmenin büyümesi ve başarısı için önemlidir. Pazarlama stratejileri, reklam kampanyaları ve satış ekipleri bu unsurlara örnek olarak verilebilir. 
 • İş Süreçleri ve Operasyonlar: İşletmenin günlük işleyişini düzenleyen ve iş süreçlerini yöneten operasyonlar, işletmenin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. İş süreçleri, üretim, lojistik, tedarik zinciri yönetimi ve diğer operasyonel faaliyetleri içerir. 
 • Yönetim ve Organizasyon: İşletmenin yönetim yapısı, karar alma mekanizmaları ve organizasyonel hiyerarşisi, işletmenin nasıl yönetileceğini ve yönlendirileceğini belirler. Bu, üst yönetim, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasındaki organizasyonel yapıyı içerir. 
 • Müşteriler ve İlişkiler: Müşteriler, işletmenin varlığını sürdürebilmesi için önemlidir. İyi müşteri ilişkileri kurmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak, işletmenin itibarını ve sadık müşteri tabanını korumada kritik bir rol oynar. 
 • Finansal Yönetim: İşletmenin finansal yönetimi, bütçeleme, mali analiz, vergi planlaması ve raporlama gibi finansal süreçleri içerir. Bu unsurlar, işletmenin mali sağlığını ve sürdürülebilirliğini etkiler. 
 • Hukuki ve Yasal Unsurlar: İşletme, yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve hukuki gerekliliklere uymak zorundadır. Bu, işletmenin hukuki yapısını, sözleşmeleri ve uyumluluk süreçlerini içerir. 
 • İş Stratejisi ve Planlama: İşletme, belirli bir strateji ve plan doğrultusunda hareket eder. Strateji, işletmenin uzun vadeli hedeflerini ve nasıl ulaşılacağını belirler. Planlama, bu stratejinin uygulanmasını ve başarıya ulaşmasını sağlar. 

Bir işletme, bu unsurların uygun bir şekilde yönetilmesi ve entegre edilmesi yoluyla başarılı bir şekilde faaliyet gösterebilir. İşletmeler hukuku, işletmenin bu unsurları yönetme, koruma ve büyütme süreçlerini düzenler.

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle Sertifikalı Eğitim Programları SAYEM'de!

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle İhtiyacınız Olan Güncel İçerikler SAYEM'de!