İnsan Kaynakları Yönetimi Ve İş Analizi Nedir

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) ve iş analizi, bir organizasyonun en değerli kaynağı olan insan kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve iş süreçlerinin daha iyi anlaşılması için önemli iki kavramdır. İşte her iki kavramın açıklamaları: 

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) 

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), bir organizasyonun çalışanlarını etkili bir şekilde işe almayı, eğitmeyi, geliştirmeyi, motive etmeyi ve yönetmeyi amaçlayan bir yönetim disiplinidir. İKY, organizasyonun stratejik hedeflerini desteklemek ve çalışanların potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için insan kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmayı hedefler. 

İKY'nin temel işlevleri şunlar olabilir

 • İşe Alım: Uygun yeteneklere ve deneyime sahip çalışanları işe almak, iş analizi sonuçlarına dayalı olarak yapılır. 
 • Eğitim ve Geliştirme: Çalışanların becerilerini ve yeteneklerini geliştirmek için eğitim programları düzenlemek ve kariyer gelişimini desteklemek. 
 • Performans Değerlendirme: Çalışanların performansını düzenli olarak değerlendirmek ve geri bildirim sağlamak. 
 • Maaş ve İşe İade Politikaları: Maaş, yan haklar ve işe iade politikalarını oluşturmak ve yönetmek. 
 • Çalışan İlişkileri: Çalışanlar arasındaki ilişkileri desteklemek ve sorunları çözmek. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: İş yerinde sağlık ve güvenlik önlemlerini sağlamak ve uyumunu izlemek. 
 • Çalışma Kültürü ve Değerleri: Organizasyonun çalışma kültürünü ve değerlerini tanımlamak ve korumak. 

İş Analizi

İş analizi, bir işin gereksinimlerini ve özelliklerini ayrıntılı bir şekilde incelemeyi ve belirlemeyi amaçlayan bir süreçtir. İş analizi, işin doğru bir şekilde tanımlandığında, işe uygun kişilerin seçilmesi, işe alım sürecinin düzenlenmesi, performans değerlendirmesi yapılması ve eğitim programlarının oluşturulması gibi bir dizi İKY işlevini destekler. 

İş analizi sırasında aşağıdaki unsurlar ele alınır

 • Görev ve Sorumluluklar: Bir işin hangi görevleri içerdiği ve bu görevlerin ne kadarının sürekli ve ne kadarının dönemsel olduğu belirlenir. 
 • Yetenekler ve Nitelikler: İşin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gereken yetenekler, bilgi, deneyim ve eğitim düzeyi tanımlanır. 
 • İş Ortamı: İşin yapıldığı fiziksel ve sosyal ortamın özellikleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurulur. 
 • Performans Ölçütleri: İşin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılan performans ölçütleri ve metrikler belirlenir. 

İş analizi sonuçları, iş tanımları ve iş spesifikasyonları olarak belgelenir. Bu belgeler, İKY'nin birçok yönünü destekler, özellikle de işe alım, eğitim, performans değerlendirmesi ve diğer İKY işlevlerini etkiler. İş analizi, organizasyonun doğru insanları işe almasına, çalışanların yeteneklerini geliştirmesine ve iş süreçlerini daha iyi yönetmesine yardımcı olur.

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle Sertifikalı Eğitim Programları SAYEM'de!

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle İhtiyacınız Olan Güncel İçerikler SAYEM'de!