İnsanların Temel Hakları Nelerdir

İnsan hakları, her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklardır ve tüm insanların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmelerini garanti altına alır. İnsan hakları, dünya genelinde evrensel olarak kabul edilmiştir ve uluslararası sözleşmeler, anayasalar ve yasalar aracılığıyla korunur. İşte insanların temel haklarından bazıları: 

 • Yaşama Hakkı: Her bireyin yaşama hakkı vardır. Kimse keyfi olarak öldürülemez veya bu hakkından yoksun bırakılamaz. 
 • İşkence ve Kötü Muamele Yasağı: Kimse işkence veya insanlık dışı ya da onur kırıcı muameleye tabi tutulamaz. 
 • Kölelik ve Zorla Çalıştırma Karşıtı Hak: Kölelik ve zorla çalıştırma yasaktır. 
 • Kişisel Özgürlük ve Güvenlik: Herkes kişisel özgürlüğe ve güvenliğe sahiptir. Keyfi olarak tutuklanma veya gözaltına alınma kabul edilemez. 
 • Adil Yargılanma Hakkı: Herkes adil ve tarafsız bir mahkeme karşısında yargılanma hakkına sahiptir. 
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü: Herkes düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, haber yapma, bilgi alma ve yayma özgürlüğünü içerir. 
 • Din ve İnanç Özgürlüğü: Herkes din veya inanç özgürlüğüne sahiptir. İnancını serbestçe seçebilir ve dini uygulama özgürlüğüne sahiptir. 
 • Göç ve Sığınma Hakkı: Herkes ülke içinde ve ülke dışında güvenli bir şekilde seyahat etme ve sığınma hakkına sahiptir. 
 • Eşitlik ve Ayrımcılık Karşıtı Haklar: Herkes eşitlik önünde yasa ve ayrımcılık yapılmasını yasaklayan haklara sahiptir. 
 • Eğitim Hakkı: Her çocuğun eğitim hakkı vardır. Temel eğitim, tıpkı diğer temel haklar gibi evrensel kabul görür. 
 • Çalışma ve Sendika Özgürlüğü: Herkes iş bulma, adil çalışma koşullarına sahip olma ve sendikalara katılma hakkına sahiptir. 
 • Sağlık Hakkı: Herkes temel sağlık hizmetlerine ve bakıma erişim hakkına sahiptir. 
 • Konut Hakkı: Herkes yaşamak için temel bir konuta sahip olma hakkına sahiptir. 
 • Çevre Hakkı: Herkes temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
 • Kültürel ve Sanatsal Haklar: Herkes kültürel katkıda bulunma, sanatsal ifade ve bilimsel çalışma hakkına sahiptir. 

İnsan hakları, toplumların temel değerlerinden biridir ve demokratik bir toplumun temelini oluşturur. Bu haklar, insanların onurlu bir yaşam sürmelerini, düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanmalarını ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlar. Uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi belgelerle korunurlar.

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle Sertifikalı Eğitim Programları SAYEM'de!

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle İhtiyacınız Olan Güncel İçerikler SAYEM'de!