ISO 19011:2018 İç Denetçi (Tetkikçi)

ISO 19011:2018, "Yönetim Sistemleri İçin Denetimlerin Yapılması İçin Rehberlik" başlıklı bir uluslararası standarttır. Bu standart, farklı yönetim sistemleri standardı kullanan organizasyonlar için iç denetimlerin nasıl yapılacağına dair rehberlik sunar. ISO 19011:2018, organizasyonların kendi süreçlerini, prosedürlerini ve uygulamalarını gözden geçirmelerini ve iyileştirmeler yapmalarını sağlamak amacıyla iç denetim süreçlerini tanımlar. 

ISO 19011:2018 standardı, iç denetimlerin nasıl planlanacağı, yürütüleceği, raporlanacağı ve izleneceği gibi iç denetim süreçlerinin tüm aşamalarını ele alır. Bu standardın amacı, organizasyonların aşağıdaki konularda rehberlik sağlamaktır: 

  • Denetim İlkeleri: Standardın ilk bölümü, denetimle ilgili temel prensipleri ve kavramları açıklar. Bu, iç denetim sürecinin anlaşılması için temel bir çerçeve sağlar. 
  • Denetim Programının Planlanması ve Hazırlanması: İç denetim programının nasıl planlanacağı, kaynakların tahsisi ve denetimlerin hazırlık aşamaları bu bölümde ele alınır. 
  • Denetim Süreci: Denetim sürecinin nasıl yürütüleceği, verilerin toplanması, testlerin yapılması ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağı bu bölümde açıklanır. 
  • Raporlama ve İzleme: İç denetim sonuçlarının nasıl raporlanacağı, bulguların değerlendirilmesi ve izleme süreçleri bu bölümde incelenir. 
  • İç Denetçi Yetenekleri ve Eğitimi: İç denetçilerin yeteneklerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi konusundaki yönergeler bu bölümde yer alır. 

ISO 19011:2018, organizasyonlara iç denetim süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetme ve uygulama konusunda rehberlik sunar. İç denetimler, organizasyonların yönetim sistemlerini ve iş süreçlerini gözden geçirmelerine, zayıf noktaları tespit etmelerine ve sürekli iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca, organizasyonların belirli bir ISO standardı (örneğin, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001) altında sertifikasyon almak istediklerinde bu standarda uygun iç denetimler yapmalarını sağlar.

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle Sertifikalı Eğitim Programları SAYEM'de!

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle İhtiyacınız Olan Güncel İçerikler SAYEM'de!