Python İle Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Sertifika Programı

Yorumlar

4.43
(325)

Python İle Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Sertifika Programı

₺1.440,00

Veri bilimi, toplanan veriler arasında analiz yapabilmek, ayıklamak, sıralamak, sonuca ulaştırmak, depolamak ve bu veriler ile birlikte daha geniş bir sonuca ulaşabilmek için kullanılmaktadır.

Transkriptli sertifikalar, iş başvurularında niteliklerinizi kanıtlayarak öne çıkmanızı sağlar.

Öne Çıkanlar

 • Eğitime Hemen Başla
 • Edevletten Transkriptli Sertifika
 • Tüm Cihazlardan 7/24 Erişim

Python İle Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Sertifika Programı

Python ile Veri Bilimi

Veri bilimi, toplanan veriler arasında analiz yapabilmek, ayıklamak, sıralamak, sonuca ulaştırmak, depolamak ve bu veriler ile birlikte daha geniş bir sonuca ulaşabilmek için kullanılmaktadır.

Son yıllarda veri bilimine artan talep dikkat çekmekte ve bu alanda çalışmalar ve yatırımlar yoğunlaşıtırlmaktadır.
Veri bilimi küçük dilimden büyük parçaya gidebilmeyi kolaylaştırmaktadır.

Makine Öğrenmesi ise;

Elde edilen verilerin analizini, işlenişini vb. süreçleri zamanla öğrenerek doğruluğunu kademeli olarak artıran bir yapay zeka sistemidir.

Makine öğrenmesi, büyüyen veri bilimi alanının önemli bir parçasıdır. Algoritmik hesaplamalar veya tahminler yapılarak elde ettiği verilerin sonuçlarını kullanıcı ile paylaşmaktadır. Buna arama motorunda bulunan düzeltme veya önerme işlemlerini örnek gösterebiliriz.

Python Eğitimi Nedir

Bu eğitimde araştırmacılar kapsamında olan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademisyenler, veri bilimi insanları, mühendisler, veri analistlerinin veri bilimi ve makine öğrenmesi algoritmalarının kullanımında gerekli olan temel düzey Python dilini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Python Kazanımları

Eğitim ile Python programının işletim sistemlerine ücretsiz olarak indirilerek kurulması ve çalıştırılması, temel metin işlevlerinin kazanılması, temel python veri analizinde verinin düzenlenmesi, işlenmesi ve görselleştirilmesi üzerinde tüm detayları ile birlikte durulacaktır. Bu sayede Python programının kendi temel kodlarını yanı sıra en önemli veri bilimi modülleri olan Numpy ve Pandas ile veri manipülasyonu işlemleri olarak isimlendirilen veri düzenleme işlemlerinin detayları üzerinde durularak temel istatistiksel kodlar ve algoritmaların tasarımı üzerinde durulacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Python Programının Tanıtımı
  • Kullanım Alanları
  • İndirilmesi ve Kurulması
  • Temel Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Aritmetik Operatörler
  • Mantıksal Operatörler
  • Veri Türleri
  • Değişken Türüne Göre Değişken Elemanlarına Erişim
  • Değişken Türleri Arasında Dönüşümler
  • İşlem Çıktılarının Alınması
  • Temel Metin İşlevleri
  • Ön Tanımlı Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Ataması ve Fonksiyonların Yazımı
  • Lokal ve Global Değişkenler
  • If İfadesinin Kullanımı
  • If ve Else İlişkisi
  • If, Else ve Elif İlişkisi
  • Döngüler
  • For Döngüsü
  • While Döngüsü
  • Veri İşleme
  • Modül Kavramı ve Modülün Çalıştırılması
  • Numpy Modülünün Yüklenmesi
  • Rastsal Veri Üretme
  • Normal Dağılımdan Veri Üretme
  • Tam Sayı Veri Üretme
  • Numpy Dizeleri Oluşturmak
  • Numpy Dizelerinin Özellikleri
  • Yeniden Şekillendirme İşlemleri
  • Dizeleri Birleştirme İşlemleri
  • Dizeleri Ayrıştırma (Splitting) İşlemleri
  • Dizelerde Sıralama İşlevi
  • İndeksler ile Elamanlara Erişim
  • Aralık Seçme İşlemleri
  • Matrisler ve İki Boyutlu Aralık Seçme İşlemleri
  • Alt Küme İşlemlerini Gerçekleştirme
  • Dizelerde Matematiksel İşlemler
  • Fonksiyonlar ile Matematiksel İşlemler
  • Temel Matematiksel ve İstatistiksel İşlemler
  • İki Bilinmeyenli Denklem Sisteminin Numpy Modülü ile Çözülmesi
  • Pandas Modülünün Yüklenmesi
  • İndeks Değerlerinin Değiştirilmesi
  • Sözlükler Yardımı ile Listelerin Oluşturulması
  • İki Seriyi Birleştirerek Yeni Bir Seri Oluşturma
  • Pandas Modülünde Eleman İşlemleri
  • Data Frame (Veri Çerçevesi)
  • Data Frame (Veri Çerçevesi) Eleman İşlemleri
  • Loc ve İloc İşlevleri ile Değişken Seçme
  • Koşullu Eleman Seçme İşlevleri
  • Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Birleştirme İşlemleri
  • Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Eşleştirme İşlemleri
  • İçeri Veri Aktarma ve Dış Ortama Veri Aktarma
  • Gruplama İşlemleri
  • Toplulaştırma İşlev
  • Filtreleme İşlemleri
  • Tekrarlama Komutları
  • Sıralama İşlemleri
  • Dönüştürme İşlevleri
  • Pivot Tablolar
  • Veri Görselleştirme
  • Verileri Kategorilere Ayırma
  • Barplot Grafikleri
  • Seaborn Modülünün Kurulumu
  • Seaborn Modülü ile Dağılım Grafikleri Oluşturma
  • Seaborn Modülü ile Serpilme Diyagramları Oluşturma
  • Pandas Modülü ve Seaborn Modülünde Histogramlar ve Benzerlikleri
  • Farklı Kırılımlara Göre Serpilme Diyagramlarının Elde Edilmesi
  • Temel İstatistik Bilgileri
  • Anket Verilerine Bakış
  • Evren ve Örneklem
  • Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
  • Değişken, Sabit Parametre
  • Bağımlı Bağımsız Değişken
  • Ölçüm Düzeyleri
  • Sınıflama (Nominal) Ölçek
  • Sıralama (Ordinal) Ölçek
  • Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek
  • Temel İstatistiksel Kavramlar
  • Ortalama
  • Mod
  • Medyan
  • Standart Sapma
  • Varyans
  • Korelasyon
  • Kovaryans
  • Normal Dağılım
  • Hipotez Testleri
  • Hipotez Testinin Aşamaları
  • Programının Arayüzünün Tanıtılması
  • Programdaki Menüler
  • Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması
  • Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü
  • Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar
  • Veri Etkiletlerinin Girilmesi
  • Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması
  • Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması
  • Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi
  • Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi
  • Görsel Gruplama
  • Gözlem ve Değişken Erişimi
  • Gözlem ve Frekans İlave Etme
  • Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama
  • Tüm Gözlemler İçerisinden Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
  • Gözlemleri Ağırlıklandırma
  • Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlama ile Kategori Birleştirmek
  • Matematiksel İşlemler ile Değişkenlerden Yeni Değişken Üretmek
  • Ölçek Hesaplamaları
  • Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi
  • Çapraz Tablolar Oluşturmak
  • Frekans Tabloları Oluşturmak
  • Betimsel İstatistikler Elde Etmek
  • Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması
  • Normal Dağılım Testi
  • Grup Ortalamalarının Testi
  • Tek Örneklem t Testi
  • Bağımsız Örneklem t Testi
  • Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)

   60 Uzaktan Eğitim Saati Sürecektir

  Örneği verilen belgede ''Örnek'' olarak bildirilen eğitim başlığı programlara göre değişiklik göstermektedir.
  Eğitim Sonunda; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) Onaylı Sertifika Sahibi Olacaksınız. Belgeler Tarafınıza eğitiminizi tamamladıktan sonra 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden gönderilecektir.  Fiziki kargo istemeniz ek ödeme yapmanız gerekmektedir.

  Fiziki kargo tercihi yapan, kargo gönderimi sağlanan ve buna rağmen teslim almayan ve sertifikası merkezimize dönen adayların yeniden kargo gönderimi yapılması için 480₺ ek ödeme yapması gerekmektedir. Size gönderilen kargoları lütfen teslim alınız. Teslim alınmaması ve yeniden kargolanması için ek ödeme yapılmaması durumunda adayın belgesi 1 ay (30 gün) içerisinde imha edilecektir.

  Eğitim sonunda elde edeceğiniz sertifikanız ile mesleki gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanızı öz geçmişinize ekleyerek kullanabilirsiniz. Belgeniz üniversite onaylı ve e-Devlet'te sorgulanabilir olacaktır. Ayrıca tercih etmeniz durumunda Türkiye'de İlk defa Transkriptle birlikte e-Devlet'ten Görüntülenecektir.

  Akademik sertifikalar, akademik hayattaki öğrencilerin, akademisyenlerin veya profesyonellerin belirli bir konuda ek bilgi ve beceri kazanmaları için tasarlandığından, bu tür programlara ilgili alandaki kişiler katılabilirler.

  Eğitime Nasıl Katılabilirim ?

  'Eğitime Katıl '' butonuyla kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Sistem sizi yönlendirmektedir. Ödeme işleminizi Banka/Kredi Kartı ile veya Havale EFT yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Ödemenizi Kredi Kartı ile yaparsanız sisteminiz otomatik olarak 60-120 saniye içerisinde öğrenci numaranızı oluşturularak SMS olarak giriş bilgilerinizi size iletecektir , EFT / Havale Ödemeleri mesai saatleri içerisinde yaparsanız sisteminiz aynı gün , mesai dışı yaparsanız ilk mesai gününde açılıp giriş bilgileriniz sms olarak size ulaşacaktır. Sistem aşamalarını Öğrenci Paneliniz üzerinden görüntüleyebilirsiniz ve ayrıca SMS olarak tüm bilgilendirmeler tarafınıza ulaşacaktır.

  SÜREÇ HAKKINDA:

  • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi onaylı sertifika elde edebileceğiniz bir kişisel ve mesleki gelişim programıdır.
  • Derslerin işlenişinde uzaktan eğitim yönetmeliği geçerli olacaktır.
  • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tüm ders videoları 7/24 açık olup dileğiniz zaman aralığında istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
  • Kayıt itibariyle kullanıcı adı ve şifre SMS yoluyla iletilmektedir.
  • Sınavlar internet üzerinden Avrupa online sınav uygulama kriterlerine göre gerçekleştirilecektir. Çoktan seçmeli test şeklindedir.
  • Eğitim ve sınav 2 ay sürecektir. Eğitim ve sınavların bu süre zarfında tamamlanması gerekmektedir. 2 ayda tamamlanmayan eğitimlerde sürenizi uzatmak için belirlenen ücreti ödemeniz gerekmektedir.
  • 3 defa ücretsiz sınav hakkınız bulunmaktadır, adaylarımızın %99'u ilk sınav haklarında başarılı olmaktadır. Eğer 3 sınav hakkınızda da başarılı olamaz iseniz ek 1 sınav hakkı tanımlanacaktır ve ücreti 480₺'dir.
  • Sınavda 50 ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.
  • Eğitim sonunda katılımcılara, "Sertifika Belgesi" verilecektir.

  BAŞVURU HAKKINDA:

  • Türkiye’nin ve Dünya’nın neresinde olursanız olun eğitim programlarına başvurabilirsiniz.
  • Başvurusu olmayan adayların kayıtları kabul edilmemektedir. Önce başvuru yapınız.
  • Kaydınızı internet üzerinden oluşturabilirsiniz.
  • Ödeme işlemini aşağıda yer alan banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
  • Ödeme işlemi sonrasında dekont, makbuz ya da ekran görüntüsünü 0549 694 54 00 iletişim numarasına whatsapp üzerinden iletmeniz gerekmektedir.
  • Ödeme işlemi sırasında açıklama kısmına " TC Kimlik No ve Eğitim Adı" yazılmalıdır.
  • Ödeme esnasında alıcı adı / hesap sahibi kısmına "Sakarya Uygulamalı Bilimler Ün Sayem-Kurs/Eğitim Gelirleri(Sığdığı kadarını yazınız.)” yazdığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir.
  • Başvuru esnasında doldurulan bilgiler aday sorumluluğuna aittir.
  • Başvuru oluşturduğunuz bilgiler ile sistem girişleriniz açılacaktır. Tüm bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

   


  Yorumlar

  0 yoruma göre

  Düşüncelerini paylaş

  Bu eğitimi kullandıysanız, düşüncelerinizi diğer kişiler ile paylaşın

  Yeni Yorum  Son İncelemeler

  SAYEM NE YAPIYOR ?

  e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle İhtiyacınız Olan Güncel İçerikler SAYEM'de!