Duygusal Zeka Nedir

Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını, başkalarının duygularını anlama ve bu duygusal bilgiyi etkili bir şekilde yönetme yeteneğini ifade eder. Duygusal zeka, insanların empati kurabilme, duygusal tepkilerini kontrol edebilme, sosyal ilişkiler kurabilme, stresle başa çıkabilme ve olumlu duygusal durumlarını artırabilme yeteneği gibi bir dizi beceriyi içerir. 

Duygusal zeka, psikologlar Peter Salovey ve John Mayer tarafından 1990'ların başında tanımlanmış ve popülerleşmiştir. Duygusal zeka, geleneksel zeka (IQ) ile farklı bir kavramdır ve duygusal becerileri ölçen birçok farklı model ve ölçek geliştirilmiştir. Daniel Goleman'ın popülerleştirdiği model, duygusal zekayı beş temel beceri üzerinden açıklar: 

  • Duygusal Farkındalık (Emotional Awareness): Kendi duygusal durumunuzu ve başkalarının duygusal ifadelerini doğru bir şekilde tanıma yeteneğidir. 
  • Duygusal Denetim (Emotional Regulation): Negatif duygusal tepkileri kontrol etme, stresle başa çıkma ve olumsuz duygusal durumları yönetme yeteneğidir. 
  • İçsel Motivasyon (Internal Motivation): Kişisel hedeflere yönelme, öz disiplin ve uzun vadeli hedeflere bağlılık gibi içsel motivasyonu ifade eder. 
  • Empati (Empathy): Başkalarının duygusal durumlarını anlama, onların bakış açılarını göz önünde bulundurma ve empati kurma yeteneğidir. 
  • Sosyal İlişkiler Yönetimi (Social Skills): İnsanlarla etkili iletişim kurma, işbirliği yapma, çatışmaları çözme ve ilişkileri yönetme yeteneğidir. 

Duygusal zeka, bireylerin kişisel ve profesyonel yaşamlarında başarılı olmalarına katkıda bulunan önemli bir faktördür. İş dünyasında liderlik becerilerini geliştirmek, sosyal ilişkileri güçlendirmek, stresle başa çıkmak ve daha sağlıklı duygusal yaşamlar sürdürmek için duygusal zeka büyük bir rol oynar. Aynı zamanda, eğitim ve öğretimde, aile içi ilişkilerde ve kişisel gelişimde de büyük öneme sahiptir. Duygusal zeka, birçok insanın yaşam kalitesini artırmak ve başkalarıyla daha olumlu ilişkiler kurmak için çalıştığı bir yetenektir.

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle Sertifikalı Eğitim Programları SAYEM'de!

SAYEM NE YAPIYOR ?

e-Devlet ve Üniversite Onaylı Sertifikalar kariyerinizde sizi bir adım öne taşımaktadır. Üniversite Güvencesi İle İhtiyacınız Olan Güncel İçerikler SAYEM'de!